Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

6427 746b
Reposted fromdftblove dftblove
5608 1bf1 500
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid
kejcior
5452 75c0 500
Reposted fromkrzysk krzysk
kejcior
Dziecinny romantyzm się skończył, wódka zastąpiła kranówę z zakrętek.
— znaleźne
kejcior
5787 7119
Reposted fromoll oll
kejcior
6231 ed51
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaamelinowa amelinowa
7986 fae9
Reposted frommirosia mirosia viaamelinowa amelinowa
kejcior
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
kejcior
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viaamelinowa amelinowa
kejcior
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaoutoflove outoflove
kejcior
9041 2cd7 500

overlordleaveshiswife:

THIS IS THE PUREST POST ON THIS WEBSITE

Reposted frombpash89 bpash89 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kejcior
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis vialadies-warriors ladies-warriors
kejcior
kejcior
kejcior
kejcior
2993 d97a
Reposted frommesoute mesoute vialadies-warriors ladies-warriors
kejcior
4533 28c5 500
Reposted frombirke birke vialadies-warriors ladies-warriors
3020 1bec 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaamelinowa amelinowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl